info@pavolkrska.sk
Plánované spustenie Jar 2017
UnderWeb by GrafickePrace.sk

Pripravujeme nový web.

Pavol Krška (*1949) je slovenský hudobný skladateľ v oblasti vážnej hudby a hudobný pedagóg.
Venuje sa predovšetkým vokálno-inštrumentálnej, komornej a zborovej tvorbe, ako aj praktickej liturgickej hudbe, je tiež autorom veľkých orchestrálnych a inštrumentálnych skladieb. V roku 2003 mu bola udelená Cena Fra Angelica, v roku 2013 Ocenenie osobnosť mesta Žilina a v roku 2016 najvyššie vyznamenanie v oblasti hudobnej tvorby Cena Jána Levoslava Bellu.
Kontaktujte nás