Hudobný skladateľ

Pavol Krška.

Patrí k popredným osobnostiam hudobného umenia na Slovensku predovšetkým ako skladateľ veľkých chrámových vokálno–inštrumentálnych diel, ktorým zasvätil väčšiu časť svojej rozsiahlej kompozičnej činnosti.

14.
ocenení
umeleckej
činnosti

Ocenenia

Za svoju činorodú prácu získal Pavol Krška viaceré uznania a ocenenia. Najvýznamnejšími vo svojej oblasti sú:

cena Fra Angelica2003

za osobný prínos ku kresťanským hodnotám v kultúre na Slovensku

Cena primátora mesta Ružomberok2010

za významnú reprezentáciu mesta v oblasti hudobného umenia

Cena Žilinského samosprávneho kraja 2011

za prínos v oblasti hudobnej tvorby

Uznanie mesta Žilina 2012

za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta

Uznanie Žilinskej univerzity v Žiline 2013

za pedagogickú a umeleckú činnosť

Cenu Jána Levoslava Bellu, Hudobný fond2016

za celoživotné dielo v oblasti duchovnej tvorby

Tvorba.

"Tvorím tak ako cítim. Samozrejme vo vokálnych dielach sa snažím vyjadriť v rámci textu, s ktorým sa plne stotožňujem. Inšpirácia je niekedy skrytá v náhodných situáciách. Veľakrát sú práve tie ťažiskom kvalitných kompozičných myšlienok. "

Pozrieť celú tvorbu (externy link na hc.sk)

Život a vzdelanie

Muzikologický životopis v PDF

*1949
Ružomberok

Pavol Krška sa narodil v roku 1949 na Slovensku v Ružomberku, kde navštevoval základnú a umeleckú školu.

1964-1970
Konzervatórium Žilina

V rokoch 1964 – 1970 študoval hru na klavíri na Konzervatóriu v Žiline v triede Danuše Kůrkovej.

1970 – 1975
VŠMU

V rokoch 1970 – 1975 študoval skladbu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave pod vedením národného umelca Alexandra Moyzesa.

1976 – 2009
Profesia a práca

V rokoch 1976 – 2009 pracoval ako pedagóg hudobno-teoretických predmetov a kompozície na Konzervatóriu v Žiline.

od 2009
Dôchodok

Pavol Krška sa po skončení aktívneho profesíjného života naďalej venuje tvorbe a umeleckej činnosti v oblasti hudby.

Inšpirácia je niekedy skrytá v náhodných situáciách.

Pavol Krška, inteview pre Hudobný život

"Hudobná poetika Pavla Kršku je v mnohom neopakovateľná svojou charakteristickou, jedinečnou zvukovosťou. "

Lukáš Borzík
Hudobný skladateľ

"Bolo pre mňa krásnym a očakávaným zadosťučinením vidieť, ako vďaka spoznaniu komornej tvorby Pavla Kršku v jeho inštrumentálnych sonátach každý z interpretov v priebehu zoznamovania sa s dielom doslova odhalil nevšednú krásu a majstrovstvo jeho hudby. "

Peter pažický
Klavír

"Nepredvídateľnosť vedenia melodickej línie v jeho hudbe je až charizmatická."

Ronald Šebesta
Klarinet

"Sonáta ma ihneď oslovila čistotou a silným, pre Krškovu tvorbu takým príznačným duchovným rozmerom."

Ivica Gabrišová
Flauta

"Som rád, že som sa mohol rôznymi spôsobmi podieľať na uvedení do života tejto kompozície."

Albert Hrubovčák
Pozauna

"Poviem to jednoducho: je to pekné a svieže dielo. Okamžite osloví svojou melodickou pestrosťou a kontrastnými náladami. "

Peter Kajan
Fagot

"Krškov hudobný vkus a vycibrený cit nechávajú v intímnom rozhovore naplno rozoznieť širokú škálu farebných kombinácii dialogickej hry violončela s klavírom."

Andrej Gál
Violončelo

Diela uvádzali

Najnovšie projekty

Slovenské koledy

Slovenské Koledy zhudobnil skladateľ Pavol Krška, projekt obsahuje výber 21 najkrajších slovenských kolied v jedinečnom prevedení viacerých zborov, sólistov a komorného orchestra.

Odporúčame

Kontakt

Pavol Krška patrí k popredným osobnostiam hudobného umenia na Slovensku predovšetkým ako skladateľ veľkých chrámových vokálno–inštrumentálnych diel, ktorým zasvätil väčšiu časť svojej rozsiahlej kompozičnej činnosti.

Vaše otázky, podnety alebo návrhy na spoluprácu radi zodpovieme prostredníctvom nášho kontaktného e-mailu info@pavolkrska.sk

Sociálne siete: